Portfólió alapú életpálya-tervezés


Budapesti Metropolitan Egyetem

portfólió alapú oktatás, életpálya, munkaerőpiac, önreflexió, linked-in, egyéni tevékenység, pontszám, oklevélmelléklet, állásinterjú

A kurzus teljesítésével hallgató képessé válik
- az Egyetemen teljesített, a munkaerőpiaccal szoros kapcsolatban álló tevékenységei összefoglalására,
- a munkaerőpiacon szükséges erősségeiről, meglévő kompetenciáiról, tevékenységhez kapcsoltan megnyilatkozni,
- az állásinterjún feltett kérdésekre adekvát módon válaszolni, s így versenyelőnyhöz jutni,
- piacképes önéletrajzot megírni.

probléma feltárás, HR, portfólió, együttműködés, pontrendszer, önreflexió


Coospace, ETR oktatói és oktatásszervezői oldalról Modulo hallgatói oldalról


egyéni kompetencia felismerése, elméleti ismeret és a gyakorlat összekapcsolásának képessége, önreflexivitás, kommunikáció, információ átadás, információ szerzés, munkavállalási kompetencia


Cél: abban támogatni a hallgatókat, hogy az egyetemi oktatásban elsajátított ismereteket szintetizálják. Képességet szerezzenek arra, hogy állásinterjún releváns válaszokat adjanak. Felismerje a hallgató, hogy bizonyos munkatevékenységek milyen kompetenciára épülnek. Képes legyen saját kompetenciáit bemutatni gyakorlati példán keresztül.


oktatás-szervezési tanulságok, hallgatók számára nehézség: ismeretek szintetizálása, időkeretek tartása, önreflexió, tanulságok levonása, információk összegzése


xxx

Pallagi Andrea
(apallagi [kukac] metropolitan.hu)
Budapesti Metropolitan Egyetem/Karrier Centrum


Pallagi Andrea, Major Szilvia, Kis Márta