On-line eszközökkel támogatott társas tanulás


Budapesti Metropolitan Egyetem

Társas tanulás, on-line szavazás, gazdasági matematika, Peer Instructions, csoportmunka, interaktivitás, fordított osztályterem

Az alkalmazott módszer lényege, hogy az elsajátítandó ismereteket az osztálytermen kívülre helyezzük oly módon, hogy a tanulók az egyes órákra otthon, az előre kiadott anyagból készülnek. A tanórákon különböző kérdésekre válaszolnak a kiadott anyaggal kapcsolatban. A kérdésekre adott válaszok alapján a tanár helyben dönti el, hogy mely témakört, fogalmat, módszert kell mélyebben átbeszélni, részletesebben bemutatni. A diszkusszió során a tanárnak javarészt moderáló szerep jut a frontális oktatás helyett.

társas tanulás, online-szavazás, fordított osztályterem, kahoot


okostelefon, tablet, laptop, kivetítő


prezentációs készség, meggyőzési/érvelési technikák, idengen nyelvi beszédkészség, csoportos kooperáció


A módszer elsődleges célja az eredetivel megegyezik. A társaktól való ismeretszerzés, megerősítés, saját tapasztalatok forrása mélyebb megértést szolgál, mint a tanár egész órás magyarázata. Továbbá a kiscsoportos diszkusszió a kooperációs készséget, nyelvismeretet, érveléstechnikát, prezentációs készséget segíti, valamint kis mértékben (osztálytermen belül és kívül) csapatépítő jellegű.

Mivel a módszert nemzetközi évfolyam angolnyelvű matematika kurzusán használjuk, jó alap a kulturális különbségek feloldására, a szakmai tudás homogenizálására ezzel segítve az intézmény nemzetköziesedését, valamint a megszerzett ismeretekre épülő tárgyak könnyebb elvégzését.


A módszer a gyakorlatba jól átültethető, a körülményeknek megfelelően alakítható, személyre szabható. A frontális előadásmódról való áttérés hosszadalmas és sok energiát igényel, azonban az eredmény kárpótol. Az elmúl egy-két évben amióta a módszert alkalmazzuk elmondható, hogy az előadások látogatottsága nőtt. A tárgyat sikerrel teljesítők eredményei, ha kevéssé is, de javultak.


A módszer alapvetően bármely életkorban, bármely intézménytípusban/szakon alkalmazható. Eredetileg természettudományos vonalon indult, de a világhálón alakult közösségek és blogok alapján a társadalomtudományokban és mérnöki szakokon is alkalmazzák. Tudomásunk szerint az ELTE fizikaképzésének bizonyos kiscsoportos szemináriumain is jól működik. A témában tartott szeminárium fóliái a 3. mellékletet képezik.

Kovács Tamás
(tkovacs [kukac] konkoly.hu)
Budapesti Metropolitan Egyetem / Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar / Módszertani Intézet


Dr. Kovács Tamás, Kis Márta