Tempus Közalapítvány
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: H-1438 Budapest 70., Pf.: 508.
Tel.: 06-1-237-1300, Fax: 06-1-239-1329
Internet: www.tka.hu
Bankszámla:
Magyar Államkincstár 10032000-00280453-00000000

Intézményi nyilvántartási szám: 01-0487-04
Akkreditációs lajstromszám: 0484
A jelentkezés dátuma: 2018-04-21

JELENTKEZÉSI LAP


A

című képzéshez v. rendezvényhez


I. KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK:

A képzés akkreditációban regisztrált címe és/vagy pontos megnevezése:Kisgyermekkori angolnyelv-oktatás - módszertani továbbképzés pedagógusok, tanítók és tanárok számára
Óraszáma:30
A képzés nyilvántartási száma:82/216/2012
A képzés időpontjai és témái:2017. március 30., 31., április 1. és április 28., 29.

A korai nyelvoktatás hazai és nemzetközi trendjei
A korai nyelvoktatás alapelvei
A korai nyelvoktatás módszertana
Készségfejlesztés a korai nyelvoktatás keretében
Tanmenetkészítés és tananyagválasztás
A képzés végére az alábbi ismereteket szerezhetik meg:A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:
A résztvevő:
- ismeri, hogy melyek a korai nyelvtanulással kapcsolatos életkori sajátosságok és speciális tanulási igények;
- képes saját nyelvoktatási gyakorlatának, meggyőződéseinek, és azoknak a tanulói teljesítményére tett hatásának kritikus szemléletére, majd képes lépéseket tenni az önfejlesztésre;
- ismeri és alkalmazni tudja a tanulók korának megfelelő óraszervezési, nyelvhasználati, értékelési szempontokat, feladattípusokat és technikákat;
- képes arra, hogy a célnyelv elsajátítását testbeszéddel, énekkel, mondókákkal, zenei kísérettel, számítástechnikai eszközök használatával segítse;
- ismeri a korai nyelvoktatásban létező (nyomtatott, elektronikus) tananyagokat és képes a tanulók igényeinek és a pedagógiai céloknak megfelelően ezekből válogatni.
A képzés helyszíne:1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Greenpoint Irodaház, 6. emelet
Részvételi díj:59500 Ft * T.M. (Tárgyi Mentes)

A részvételi díj a képzésen való részvételen túl magában foglalja a képzéssel kapcsolatos tananyagot, a vizsgáztatás és a tanúsítvány kiállításának költségeit.

II. A RÉSZTVEVŐ ADATAI:

Név*:Vezetéknév
Keresztnév
Értesítési cím*:Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:
Telefonszám (mobil)*:(06)
E-mail*:
Születési hely és időpont*Helység:
Időpont:
Anyja neve:*
Állampolgárság:*
TAJ szám:*
Intézménynév (munkahely megnevezése)*
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Iskola megnevezése:
Végzés éve:

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A képzés témakörében szerzett előzetes tapasztalatok:
Előzetes tudás felmérésétkéri nem kéri
Az előzetes tudás felmérésére és esetleges beszámítására külön eljárás keretében, írásbeli kérelem alapján, személyesen egyeztetett időpontban van lehetőség. A képzés gyakorlati foglalkozásai alól felmentés nem kérhető.Kérjük, hogy a III.-as pontot csak a képzési díjat részben, vagy egészben magánszemélyként befizetők töltsék ki!


III. A BEFIZETŐ ADATAI:

(Amennyiben a "Befizető" személye megegyezik a "Résztvevőével", a III-as pontot a Résztvevő tölti ki és írja alá!)

Befizető neve*:
Befizető számlázási címe*:Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:
Befizetendő összeg:

A jelentkezési feltételek elfogadásával alulírott vállalom, hogy az általam vállalt részvételi díjat a Tempus Közalapítvány részére legkésőbb a képzőintézmény által, e-mailben megküldött pro-forma számlán szereplő határidőig és megadott számlaszámra átutalom, egyidejűleg a jelentkezési lapot postai úton vagy szkennelve, aláírva visszaküldöm.

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, amennyiben a képzési díjat részben, vagy egészben magánszemélyként fizeti be!


Kérjük, hogy a IV-es és V-ös pontot csak abban az esetben töltse ki, amennyiben a képzés díját részben, vagy egészben cég/intézmény fizeti! Több támogató esetén mindkét pont kitöltendő!


IV. CÉG/INTÉZMÉNY 1.

Cég/intézmény 1. megnevezése*:
Számlázási címe*:Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:
Adószám:
Befizetendő összeg:

A jelentkezési feltételek elfogadásával alulírott céges befizető vállalom, hogy a részvételi díj rám eső részét a Tempus Közalapítvány részére legkésőbb a képzőintézmény által, e-mailben megküldött pro-forma számlán szereplő határidőig és megadott számlaszámra átutalom, egyidejűleg a jelentkezési lapot postai úton vagy szkennelve, aláírva visszaküldöm.

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, amennyiben a képzés díját részben, vagy egészben cég/intézmény 1. fizeti!

V. CÉG/INTÉZMÉNY 2.

Cég/intézmény 2. megnevezése*:
Számlázási címe*:Irányítószám:
Város:
Utca, házszám:
Adószám:
Befizetendő összeg:

A jelentkezési feltételek elfogadásával alulírott céges befizető vállalom, hogy a részvételi díj rám eső részét a Tempus Közalapítvány részére legkésőbb a képzőintézmény által, e-mailben megküldött pro-forma számlán szereplő határidőig és megadott számlaszámra átutalom, egyidejűleg a jelentkezési lapot postai úton vagy szkennelve, aláírva visszaküldöm.

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező, amennyiben a képzés díját részben, vagy egészben cég/intézmény 2. fizeti!

VI. EGYÉB

Kérjük adja meg, hogy a képzésen való részvételét milyen forrásból támogatják!
Erre az adatra azért van szükségünk, mert a vonatkozó felnőttképzési törvény szerint a képzőintézményeknek statisztikai adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a képzések finanszírozásáról.
Honnan hallott a képzésről? Milyen honlapról, hírlevélből, blogról, Facebook-oldalról, kiadványról, rendezvényen értesült róla?
Eddig hány szakképesítéssel rendelkezik? Ez a kérdésünk az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ-s képzések) szereplő szakképesítésekre vonatkozik.


JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

  1. Jelentkezés módja: Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot az online beküldés után nyomtassa ki, majd aláírás/aláíratás után küldje be nekünk szkennelve vagy postán.
    E-mail: kepzes@tpf.hu
    Levelezési cím: Tempus Közalapítvány 1438 Budapest 70., Pf.: 508.
    A képzésen való részvételét a kitöltött és kinyomtatott jelentkezési lap aláírásával és visszaküldésével, valamint a képzési díj átutalásával tudja biztosítani.
  2. A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk, a képzés maximális létszáma 25 fő. A képzés indításához minimum 6 fő jelentkezése szükséges. Amennyiben a képzés a meghirdetett időpontban nem indul el, azt a Tempus Közalapítvány az első képzési nap előtt legkésőbb 5 nappal e-mailben jelzi, és tájékoztatást ad a más időpontra való átjelentkezés vagy a befizetett képzési díj visszatérítésének módjáról.
  3. A jelentkezés elfogadásáról írásos visszaigazolást küldünk. A szkennelve vagy postán is megküldött jelentkezési lap, valamint annak a Tempus Közalapítvány által történt visszaigazolása fizetési kötelezettséget von maga után.
  4. Lemondás kizárólag írásban (e-mailben vagy levélben) lehetséges a képzés első napja előtt legalább 10 munkanappal. A 10 napos határidőn belül történő lemondás esetén a befizetett díj 50%-át a Közalapítvány visszatartja. A képzés megkezdése után a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

A jelentkezési feltételek elfogadásával alulírott vállalom, hogy a(z)
"Kisgyermekkori angolnyelv-oktatás - módszertani továbbképzés pedagógusok, tanítók és tanárok számára" c. képzésen részt veszek.